Ομάδα

Έμπνευση, γνώση, εμπειρία, καινοτομία και δίψα για ποιότητα ζωής αποτελούν τα βασικά συστατικά που χαρακτηρίζουν την ομάδα σχεδιασμού της Native Vision®.
Επιλέγουμε την εξειδίκευση έναντι της μαζικής παραγωγής γιατί πιστεύουμε στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες διαβίωσης που διαφοροποιούνται ανά γεωγραφικό σημείο.

Επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας.

Αναζητάμε μέσω έρευνας & ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, την βέλτιστη προστασία των ματιών μας.

Σχεδιάζουμε οφθαλμικούς φακούς με γνώμονα την καθημερινότητα και τις πολλαπλές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου είτε πρόκειται για προσωπικές στιγμές είτε για χρήση στον εργασιακό χώρο.

Στόχος μας είναι η ποιοτική μακροζωία των ματιών μας και η καθαρή όραση προσαρμοσμένη στην κάθε στιγμή.