Γιατί είναι σημαντική
η υπέρυθρη προστασία;

Η απλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι κατά μέσο όρο οι άνθρωποι σήμερα ζουν πολύ περισσότερο. Ενώ το μέσο προσδόκιμο ζωής μίας γυναίκας που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1950 ήταν 52,9 χρόνια, το 2019 είναι 84,7 χρόνια. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Όσο για τα μάτια μας, αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από «εξαρτήματα που φθείρονται». Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσουμε τη φθορά τους, καθώς μακροπρόθεσμα ορισμένα μέρη του ματιού, όπως ο αμφιβληστροειδής, δεν μπορούν να επισκευαστούν.

*Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (2018): Εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα ανάλογα με το φύλο μεταξύ των ετών 1950 και 2060 (σε έτη).

Χωρίς υπέρυθρη προστασία είμαστε μόνο κατά το ήμισυ προστατευμένοι από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι υπέρυθρες ακτίνες του ηλίου προκαλούν μακροχρόνιες φθορές και ζημιές στα μάτια μας και κυρίως στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα την πρόκληση διαφόρων παθήσεων όπως εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, αποκόλληση και λοιπές παθήσεις.

Infrared Protection

Επίστρωση Super IR

Επίστρωση Super IR (Infrared Protection)

  • Με την καινοτόμο επίστρωση Super IR μειώνεται η επιβλαβής επίδραση της υπέρυθρης ακτινοβολίας κατά 67%.
  • Προλαμβάνει την μακροπρόθεσμη γήρανση του αμφιβληστροειδούς και των παθήσεων που σχετίζονται με αυτήν
  • Προστατεύει τα μάτια, διασφαλίζοντας μια υγιή μακροζωία στην όραση.

Που προτείνεται η χρήση
φίλτρου Super IR;

Που προτείνεται η χρήση φίλτρου υπέρυθρης ακτινοβολίας Super IR:

  • Σε εργαζόμενους με δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους
  • Σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια (όπως επέμβαση καταρράκτη).
  • Σε εργαζόμενους σε εργασιακό περιβάλλον με παρουσία μηχανημάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας π.χ. Laser, Ηλεκτροσυγκόληση.
  • Σε χώρους που υπάρχουν λάμπες πυρακτώσεως και φθορίου.
  • Σε όσους έχουν παθήσεις που σχετίζονται με την γήρανση του αμφιβληστρωειδούς χιτώνα.